snimkaA.JPG
EMAIL
and_tashev@abv.bg

Андрей Ташев е доктор по теория и история на литературата и доцент в Института за литература към БАН. Автор е на монографиите „Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотичното мислене в България“ (2013) и „Непознатият Матвей Вълев: отсам и отвъд“ (2020), както и на редица научни статии и студии на български и на английски език в областта на семиотиката, литературната теория и история. Носител е на наградата на БАН „Иван Евстратиев Гешов“ за 2011 г.