boriana_vladimirova.jpg
EMAIL
borianna_vlad@abv.bg

Научните ѝ интереси са в областта на българския символизъм, диаболизъм и съвременна българска литература. Настоящите ѝ научни изследователски търсения са фокусирани в различните механизми на конструиране на образа на жената в българската поезия и проза. Участва в научноизследователски проекти на Института за литература: „Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ (от 2020) като външен сътрудник и автор на речникови статии