Сеч и меланхолия. Литературна анкета с Ани Илков

  • Институтът за литература при БАН възобновява проекта „Литературни анкети“, започнат от проф. Иван Сарандев през 1974 г. Поредицата ще включва както персонални анкети, така и тематични, в които ще бъдат представени група творци. Целта е да се положат основите на нов строеж в съвременната българска литература, който да я изследва и през перспективата на авторовия глас. Не само ще бъдат повдигнати завесите на творческата лаборатория, но и ще бъдат проследени ключови житейски периоди. Всичко това ще бъде положено върху социалната и духовна панорама на времето. Обект на първата анкета от възроденото литературно анкетиране е Ани Илков - дързък творец, който руши стереотипи и е рòден брат на вятъра, за  когото другите пишат, че може да владее съвършено езика си и метафоричните ветрове. В хода на седемте разговора, положени върху въпроси и нестандартни отговори, читателите ще навлязат в житейския, творчески и огледален свят на поета, който би могъл да бъде определен като Заешка дупка, но и не само.