drama.jpg

Книгата ще представят проф. д-р Михаил Неделчев и доц. д-р Елка Трайкова (водещ). В разговора ще участват доц. д-р Пламен Антов и доц. д-р Вихрен Чернокожев (директор на ИЦ „Боян Пенев”). Откъси от творчеството на драматурга Петко Тодоров ще прочете актрисата от НТ „Иван Вазов” Емануела Шкодрева. В рамките на премиерата ще бъде показан откъс от архивния запис на театралния спектакъл „Самодива” на режисьора Вили Цанков.

Проявата се осъществява под почетния патронаж на проф. Греди Асса – изпълнителен директор на НДФ „13 века България”, по случай 30-годишния юбилей на Фонда и в знак на признателно партньорство в областта на издателската политика и сътрудничество в полето на академичната хуманитаристика.

НДФ „13 века България” – кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров” 1
30 ноември (вторник) 2010, 17.30 ч.