Матвей Вълев.jpg
Скъпи приятели, ИЦ "Боян Пенев" има удоволствието да ви покани на представянето на сборника "В страната на вечното лято".
Представянето ще се състои на 28 февруари 2022 г. от 18:00 часа в Zoom:
Meeting ID: 870 8716 8141
Passcode: 879507
За книгата ще говорят проф. дфн Пламен Антов, доц. д-р Александра Антонова, доц. д-р Андрей Ташев, доц. д-р Калина Захова и Мартин Колев.
Излезе от печат сборникът „В страната на вечното лято“ (съст. Андрей Ташев, научен ред. Калина Захова), който представя на вниманието на читателите най-емблематичния и приносен дял в творчеството на Матвей Вълев – произведенията му за Бразилия. За първи път в една книга са събрани всички „бразилски“ текстове на писателя – и журналистическите (репортажи, статии, очерци), и художествените (разкази и роман), като повечето от тях излизат за първи път след оригиналната им публикация през 30-те и 40-те години на ХХ век. С този внушителен корпус от текстове Матвей Вълев създава най-ранния цялостен образ на Бразилия в българската култура – истинен, жив, топъл и завладяващ. В творбите му ненатрапчиво са вплетени множество интересни наблюдения и размисли за природата, културата, традициите и жителите на далечната южноамериканска страна, както и за живота на българските емигранти там. Художествените текстове на Матвей Вълев за Бразилия стават средоточие на много от големите теми, които го вълнуват като творец – космополитизма, скитничеството, морето, любовта, самотата и отчуждението. И самите теми, и начинът, по който писателят ги разработва в тези свои творби, са изключително актуални не само за времето на създаването си, но и днес.
Сборникът включва и встъпителната студия „Бразилия – встрани от клишето“ от Андрей Ташев, както и библиографски данни на първоизточниците, и пояснителни бележки към текстовете.
Изданието е резултат от извършено изследване по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“).