182.jpg

На 11 декември от 17 ч. в Заседателна зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя премиерата на книгата на Свилен Каролев „Подчертани редове“, реализирана от Издателски център „Боян Пенев“ на Института за литература – БАН. Книга - своеобразен дневник на критика Свилен Каролев, мозайка от впечатления, събирани през няколкото десетилетия на активен творчески път в есеистично комуникативни текстове, искрено вчувствани в провоката на написването си; текстове, които носят автентичното светоусещане на интелектуалеца в годините на преход, в които Свилен Каролев живя и писа. Корпусът на книгата включва рецензии за новопоявили се книги на Павел Матев, Радой Ралин, Петър Караангов, Тодор Абазов, Димитър Шумналиев, Иван Давидков, Георги Павлов, Христо Радевски, Стефан Бойчев, Николай Тодоров, Богомил Нонев, Михаил Берберов, изобилни с документален материал, който ще позволява и занапред да бъдат реставрирани контекстите на появата им. Редом до тях са литературнокритическите и литературноисторически екскурси из канона на високата българска класика, които очертават и съпоставят проблемни полета в творческите присъствия на Йордан Йовков, П. К. Яворов, Емилиян Станев, Н. Вапцаров, Христо Смирненски, Гео Милев, Светослав Минков, Константин Константинов, Чавдар Мутафов, Константин Гълъбов, Иван Мешеков. Представянето на книгата, събитиен център на инициираната и организирана от Института за литература Вечер в памет на Свилен Каролев води доц. д-р Елка Трайкова, директор на Института, а книгата представиха гл. ас. д-р Александра Антонова и доц. д-р Людмила Малинова. Спомени и впечатления от съвместния професионален път споделиха проф. Румяна Дамянова, Георги Константинов, Кольо Георгиев, съученици и приятели на критика.